Потребителски наръчник за използване на платформата

Обучителни материали (сценарии)

Medilingua Зона
Прескочи налични курсове

Налични курсове

Medilingua е курс за самоподготовка по английски език за ниво средно напреднали (B1). Той е предназначен за парамедици, които желаят да научат специфични за тяхната професия непознати думи и да подобрят уменията си за разбиране и общуване.

Курсът съдържа шест урока. Всеки от тях се основава на реален спешен случай, с който парамедиците се сблъскват ежедневно. Всеки урок има 12-13 упражнения. Упражненията обхващат професионалния език на парамедиците и непознати думи и граматика, които са необходими на парамедиците да общуват с пациентите в даден спешен случай.

Препоръчително е да преминете курса от началото до неговия край. Започнете с урок 1 – Деца: черепна травма и преминете през всички уроци в реда, в който са посочени отдолу. Трябва да приключите с урок 6 – Бебета: черепни травми и наранявания на крайниците. Използвайте допълнителните материали в края на курса за да научите още непознати думи, които не са пряко свързани с някой от шестте спешни случая.

Когато завършите всички шест урока, можете да направите финалния тест. Ако отговорите правилно на най-малко 80 % от въпросите, ще можете да разпечатате вашия сертификат Medilingua B1.

Before you start the course - Test